Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

niemadokaduciec
12:19
8057 80c5 500
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall

May 30 2018

niemadokaduciec
15:07
2752 c860
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall

May 21 2018

14:31
2634 7541
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

May 20 2018

niemadokaduciec
08:16
4089 0dfa
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall
08:09
0806 a675 500

lumbearzach88:

yogaboi:

grizzlydx:

angelfishes:

romy7:

me across the street:

May 18 2018

20:35
4332 b42d 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
niemadokaduciec
20:04
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos
niemadokaduciec
14:06
Literalnie założyłam kiedyś konto które się nazywało "kurwawszystkozajete123" bo bez cyferek było zajęte.

May 16 2018

niemadokaduciec
13:36
niemadokaduciec
07:53
Z tych o morderstwach to "The Keepers" i "Making a murderer", ew. "Evil Genius" ma bardzo interesującą sprawę, choć do wykonania bym się przyczepiła trochę.

Z innych dokumentów "Wild wild west" o sekcie i jej guru i ich konflikcie z 40-osobowym miasteczkiem w USA, "Rotten" o przemyśle spożywczym, "Dirty Money" o różnych przekrętach.

May 15 2018

niemadokaduciec
21:13
8538 2021
Reposted fromrisky risky viaMrKnowitall MrKnowitall
niemadokaduciec
19:55
Ale sam dokument nie jest zbyt dobry, tzn. jak się wcześniej nie wie, o co chodziło, to ciężko z tego zrozumieć, co się wydarzyło. Netflix ma kilka zdecydowanie lepszych dokumentów o nierozwiązanych morderstwach.
niemadokaduciec
19:40
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viaoll oll
niemadokaduciec
16:01
3354 aa9a 500
niemadokaduciec
11:15
5124 bcc4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaaltopalto altopalto
09:07
9005 f81d

May 14 2018

22:04
6083 8b6a 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viasalzprinz salzprinz
niemadokaduciec
22:01
0332 2c39
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall
niemadokaduciec
22:01
0334 be94
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall
niemadokaduciec
21:56
2122 8dc0
Reposted fromzungud zungud viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl